Medioren Reglement

Reglement maandagmorgen competitie

COMMUNICATIE
Alle communicatie van de wedstrijdleiding gaat via e-mail (neroidem.[antispam].@tecotennis.nl). Vragen van de wedstrijdleiding betreffende verhinderingen om een nieuw wedstrijdschema te maken dienen dan ook per e-mail en liefst omgaande te worden beantwoord. De wedstrijden en ook de uitslagen worden geplaatst op de site van Teco onder het tabblad Senioren → Medioren. Indien door bijv. weersomstandigheden de wedstrijden niet doorgaan zal dat tijdig per mail worden gecommuniceerd. Geen bericht wil dus zeggen dat de wedstrijden gewoon doorgaan. Degene die geen internet heeft kan een communicatieafspraak maken met bijvoorbeeld iemand die bij hem in de buurt woont.

WEDSTRIJDSCHEMA
Iedere twee maanden wordt een nieuw wedstrijdschema vervaardigd door de wedstrijdleiding. Tijdig vraagt de wedstrijdleiding om verhinderingen door te geven, ook als er geen verhinderingen zijn dient dat te worden doorgegeven. 


AFZEGGINGEN
Afzeggingen nadat het wedstrijdschema is verstuurd is mogelijk maar dan dient men zelf voor vervanging te zorgen. Vervangingen dienen door gegeven te worden via de mail. Bij voorkeur iemand laten invallen uit dezelfde poule.Indien iemand invalt uit een andere poule zal de wedstrijd niet meegeteld worden voor de stand.

WEDSTRIJDEN
Iedereen wordt geacht uiterlijk 10 minuten voor de aanvang van zijn wedstrijd aanwezig te zijn, laat je medespelers niet wachten! Wedstrijden worden gespeeld aan de hand van het toegemailde schema. Er worden altijd twee sets gespeeld die eindigen volgens de normale tennisregels met dien verstande dat er bij 6-6 geen tiebreak wordt gespeeld. De wedstrijduitslagen dienen direct na de wedstrijd te worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding. Indien een wedstrijd op welke wijze dan ook voortijdig wordt gestaakt dient de stand op dat moment doorgegeven te worden aan de wedstrijdleiding met vermelding van de reden van staking.

POULE-INDELING EN STANDEN
Er wordt gespeeld in een A-poule en een B-poule. Iedere nieuwe deelnemer start in de B-poule tenzij de dubbelspeelsterkte van de betreffende speler op het moment van aanmelden 6 of hoger (lager getal) is volgens het DSS systeem van de KNLTB. Regelmatig zal de wedstrijdleiding de standen in de poules evalueren en zonodig deelnemers laten promoveren of degraderen om zodoende zoveel mogelijk in iedere poule gelijke sterkte te behouden alsmede ook om zoveel mogelijk gelijke grootte van de poules te bewerkstelligen. Dit gebeurt aan de hand van objectieve waarnemingen.Op de Teco-site (senioren → medioren) is ook de wekelijks bijgewerkte stand in de poules terug te vinden. De stand wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde per wedstrijd gescoorde aantal games. Om voor een stand op de lijst in aanmerking te komen hanteren we als principe dat er minimaal 75% van het gemiddelde aantal wedstrijden in de betreffende poule dient te zijn gespeeld door de betreffende deelnemer.

CONSUMPTIES
In principe betaalt iedereen na de wedstrijden zijn eigen consumptie.

LIEF EN LEED
Er is een 'lief en leed'- pot waaruit iets kan worden betaald bij bijzondere gebeurtenissen. Aan de deelnemers zal een kleine bijdrage worden gevraagd. Indien u op de hoogte bent van een bijzondere gebeurtenis kunt u de wedstrijdleiding daarop attenderen.

ONZE SPONSOREN

TECO TENNIS

Zwarte Wegje 9

5062 AN Oisterwijk

013 528 2451

contact -->

ZOEKEN

FACEBOOK

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.