2 maart: ALV 2020 en Brainstorm toekomst Teco

2 maart: ALV 2020 en Brainstorm toekomst Teco

Geplaatst op 09-02-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Jeanet

Beste leden van Tennisclub Teco

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering van tennisclub Teco, die zal worden gehouden op:

Maandag 2 maart van 19.30 tot 22.00 uur in de Molshoop

De stukken (bijlagen) behorend bij de ALV zijn alleen bestemd voor leden. Log in in MIJN TECO om de stukken in te zien.

 1. Opening, welkom en vaststelling van de agenda
 2. Verslag: Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 11 maart 2019 (bijlage)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Goedkeuring van de jaarverslagen (bijlagen) van:
  • Het bestuur
  • De jeugdcommissie
  • De technische commissie
  • De barcommissie
 5. Financiën:
  • Financieel jaarverslag van de penningmeester
  • De begroting voor 2020
  • Verslag van de kascontrolecommissie
  • Benoeming leden kascontrolecommissie 2020
 6. Stand van zaken werkgroep ‘Teco Future Proof’
 7. Rooster van aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden:
  • Kandidaat voorzitter: John de Brouwer
  • Kandidaat secretaris: Ramona van Beek
  • Kandidaat penningmeester: Harm Draad
  • Afscheid van het aftredende bestuur
 8. Vaststelling gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement (bijlagen)
 9. Rondvraag
 10. 20.45 uur Brainstorm over de visie van Teco o.l.v. Johan Vermeulen.(KNLTB)
  Waar willen we over 5 jaar zijn met Teco? En hoe kunnen we de bestuursfuncties overzichtelijker maken en structureel bezet houden?
  2019 was wat dat betreft een moeilijk jaar met deze brainstorm willen we, het nieuwe bestuur, een eerste aanzet meegeven.
 11. 22.00 uur Sluiting.

Wij rekenen op jullie aanwezigheid!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Harm Horlings

Waarnemend secretaris


ONZE SPONSOREN

TECO TENNIS

Zwarte Wegje 9

5062 AN Oisterwijk

013 528 2451

contact -->

ZOEKEN

FACEBOOK

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.